Organický olejový absorbent CANSORB

Společnost SFI a.s. je distributorem ekologického sorbentu CANSORB.
CANSORB je zavedený ekologický sorbent na našem trhu, který má ve srovnání s ostatními výjimečné vlastnosti.

SORPČNÍ POMĚR:

UNIVERZÁLNOST:

LIKVIDACE:

BEZPEČNOST PRÁCE:

EKOLOGICKÁ NEZÁVADNOST:

SKLADOVÁNÍ:

APLIKACE:

LEGISLATIVA:

CANSORB je upravená rašelina. Při speciálních úpravách za teplot 750-900°C dochází k vylučování přírodních vosků na povrch buňek a k aktivaci huminové kyseliny.
Vyloučené přírodní vosky způsobují hydrofobnost (odpuzování vody) takže je možno používat rašelinu i na vodní hladině i za silného deště.
Huminová kyselina je biokyselina přirozeně v rašelině obsažená. Je schopná přímo do svého řetězce vázat uhlovodíky i jiné chemikálie přičemž návázanou látku již nepustí. Způsobuje také neobvykle vysoký sorpční poměr. Jedná se v podstatě o chemosorpci.
Likvidace rašeliny jako biologicky odbouratelného materiálu je snadná a i nasátý sorbent nepředstavuje žádné nebezpečí pro životní prostředí.

možnosti použití

CANSORB poskytuje ekologicky i ekonomicky efektivní řešení pro prevenci a likvidaci znečištění ve všech oblastech, kde taková potřeba vyvstane.
Havárie
požární jednotky, civilní obrana, vojenské a jiné zásahové jednotky a soukromé firmy poskytující tyto služby atd.
Petrochemie
těžní společnosti, ropovody a produktovody, rafinérie, zásobníky pohonných hmot a jiných organických látek, distribuční společnosti a ostatní podnikatelské subjekty manipulující s ropnými látkami atd.
Doprava
železnice, lodní společnosti, nákladní doprava, letecká doprava atd.
Průmysl
chemická výroba, automobilky, těžký průmysl, výroba nátěrových hmot, papírny, potravinářský průmysl atd.
Služby
opravny, autoservisy, firmy zabývající se recyklací, firmy likvidující odpady, čerpací stanice atd.

 

Více informací naleznete na stránkách www.cansorb.cz nebo na níže uvedeném kontaktu

 

Tel./fax: +420 577 101 443
Ing. Josef Drda
email: sales@sfias.net